Donate on #Giving Tuesday Nov. 27 to get your donation matched on Facebook

Ngày 27/11 này, Facebook và PayPal sẽ hợp tác để cùng nhân đôi số tiền đóng góp của Quý Vị thông qua Facebook. Thông tin chi tiết về chương trình

Cách thức giúp đỡ

Hội đang rất cần sự giúp đỡ. Quý vị có thể đóng góp trên trang Facebook của Hội vào ngày 27/11 hoặc tạo fundraiser cho ngày này.

Đóng góp trên Facebook

Tạo Fundraiser 

Mọi đóng góp đều được khấu trừ thuế và chuyển thẳng về Việt Nam để giúp các em mồ côi khuyết tật. Mỗi một đồng đều có thể giúp các em được thực phẩm và được đến trường.

Hội Bác Ái Phanxicô – Franciscan Charity

Bình luận